Blog

Amb aquesta política CAC vol manifestar el seu compromís per vetllar per un comerç respectuós amb totes les persones i la tolerància cero davant de situacions d’assetjament, conductes abusives, ofensives i discriminatòries. La iniciativa inclou també el compromís de l’associació d’organitzar campanyes i activitats de dinamització...